Konwitlogo

KonWit jest firmą consultingową działająca na rynku bezpieczeństwa. W firmie pracują osoby związane w przeszłości ze służbami porządku publicznego i ratowniczymi oraz byli żołnierze Wojska Polskiego. Firma dysponuje pomieszczeniami wyposażonymi w sprzęt komputerowy i najnowsze oprogramowania służące do wykonywania analizy ryzyka oraz tworzenia planów ciągłości działania w przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę krytyczną. Jednocześnie firma zaangażowana jest w wyminę myśli technologicznej z ośrodkami naukowymi z USA oraz Izraela. Dzięki współpracy z National Defense University w Waszyngtonie firma dysponuje dostępem do technologii opracowywanych przez amerykańskie agendy rządowe FEMA oraz DARPA.

Firma KonWit jest przedsiębiorstwem, którego głównym celem biznesowym jest komercjalizacja produktów wytworzonych w ramach starej perspektywy finansowej tj. 2007-2013. W wyniku wieloletniego doświadczenia poszczególnych pracowników firmy zidentyfikowano potrzebę i konieczność komercjalizacji wyników projektów pozostających na VII poziomie gotowości technologicznej.

Firma oferuje kompleksowe rozwiązania o charakterze „end to end”. Usługi są oparte na światowych standardach i partnerstwie technologicznym z liderami na rynku zarówno polskim jak i zagranicznym. Umiejętności i doświadczenia pracowników wraz z zaawansowanymi technologiami i narzędziami, które stosuje firma, pozwalają jej klientom na skuteczną synergię systemów telekomunikacyjnych i IT z ich potrzebami. W efekcie zrealizowanych projektów oraz w wyniku zdobytej wiedzy właścicieli firmy popartej wieloletnim doświadczeniem w zakresie wdrażania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo firma zaadaptowała standardy oparte na metodyce PRINCE2.